Plzeň, Plzeňský kraj - KK MSD


Vážené přítelkyně, vážení přátelé,

chtěl bych Vás tímto pozvat na 2. zasedání KK MSD Plzeňského kraje v roce 2018, které se uskuteční v pátek 27. dubna 2018 od 18:00 hodin v Beer Factory, Dominikánská 8, Plzeň.

Prosím o potvrzení účasti na tel.: 603 103 733 nebo na email msd.plzensko@gmail.com.

Program:

1) Zahájení a schválení programu
2) Kontrola usnesení
3) Volba návrhové, mandátové a volební komise
4) Zpráva předsedy krajského klubu
5) Zpráva místopředsedů a členů předsednictva krajského klubu
6) Volba předsedy, 1. místopředsedy a člena krajské kontrolní komise
7) Návrh činnosti na rok 2018 - Akce a semináře
8) Informace z MSD (P MSD, ÚR MSD)
9) Informace z ČSSD (ÚVV, KVV)
10) Informace ze Zastupitelstva kraje, PSP a Senátu ČR
11) Informace z MK MSD
12) Vystoupení hostů
13) Přijetí nových členů do KK MSD
14) Diskuse
15) Různé
16) Závěr

S pozdravem,
Adam Zvonař
předseda KK MSD Plzeňského kraje
13. dubna 2018