Složení orgánů KK MSD Pardubického kraje

Předseda KK MSD
Dominik Barták
E-mail: dominik.bartak@gmail.com 
Fotka uživatele Dominik Barták.