Pardubice, Pardubický kraj - KK MSD


29. července 2018

Vážení přátelé,

chtěl bych Vás tímto pozvat na zasedání KK MSD Pardubického kraje, které se uskuteční ve čtvrtek 16. 8. 2018 v 17:30. Místem konání je Kavárna Evropa v Pardubicích. Vzhledem k nutnosti navolit delegáty na sjezd MSD prosím všechny o účast. 

Program:

 

1) Zahájení a schválení programu

2) Určení zapisovatele a ověřovatele zápisu

3) Kontrola usnesení

4) Zpráva předsedy KK

5) Informace z vyšších orgánů MSD a ČSSD

6) Přijetí nových členů do KK

7) Volba návrhové, mandátové a volební komise

8) Volba delegátů na sjezd MSD

9) Vystoupení hostů

10)Různé

11)  Závěr

 

S pozdravem,

Mgr. Dominik Barták, v. r.

Předseda KK MSD Pardubického kraje


1. srpna 2018