PROHLÁŠENÍ K 30 LETŮM SVOBODY


Po celé zemi jsme si dnes připomínali třicáté výročí Sametové revoluce, tedy události, která zásadně změnila život v naší zemi. Po brutálním zákroku pořádkových sil proti poklidné studentské demonstraci na pražské Národní třídě 17. listopadu 1989 se naplno projevila nespokojenost občanů s vládnoucím režimem komunistické strany, nízkou životní úrovní, nesvobodou a devastací lidského i přírodního bohatství naší země.

V těch překotných dnech po 17. listopadu 1989 byla také po dlouhých letech obnovena činnost ČSSD a aktivita mladých sociálních demokratů. Už třicet let se v rámci širšího sociálnědemokratického hnutí sdružujeme v barvách tradičního českého a československého politického hnutí, hájíme zájmy dětí, studentů a mladých lidí vstupujících do aktivního života, vštěpujeme jim hodnoty demokratického právního státu a úcty k lidským právům a svobodám.

Sametová revoluce byla nejen důležitou a radostnou událostí, ale také obrovskou příležitostí. Třicet let po listopadových událostech roku 1989 je proto na místě zhodnotit, jak s ní bylo naloženo. 

Je Česká republika skutečně svobodnou zemí? Pro všechny? Jako Mladí sociální demokraté říkáme - ne tak úplně. A může být hůř.

Zaměstnavatelé mají nyní u nás šesté nejvyšší zisky a vyplácí sedmé nejnižší mzdy z celé Evropské unie 🇪🇺 Desetina obyvatel zde žije v chudobě, přes 800 tisíc lidí se nachází v exekuci a 74 tisíc lidí žije na ulici bez střechy nad hlavou. Z bytů a pozemků využitelných pro veřejné bydlení a služby se staly výhodné investiční příležitosti. 

Od devadesátých let se snížilo zdanění nejbohatších o polovinu. Břímě chodu státu leží na chřadnoucí střední třídě a nízkopříjmových skupinách obyvatelstva. Pouhé 1 % našich nejbohatších obyvatel vlastní více než třetinu veškerého bohatství naší společnosti - to je více, než vlastní 90 % našich obyvatel. Nejbohatší lidé a jimi ovládané korporace neustále bohatnou a stále více zneužívají svůj majetek a vliv pro své ekonomické a politické zájmy. Nakupují média, devastují přírodu, dychtí po pritavizaci veřejných systému, klamou spotřebitele a bojují proti sociální spravedlnosti v naší zemi.

Sociální spravedlnost je přitom jedním ze základních předpokladů zdravé a svobodné demokratické společnosti. Proto bychom vedle oslav #30letsvobody neměli zapomínat na výzvy, kterým naše společnost dnes čelí.
22. listopadu 2019