Olomouc, Olomoucký kraj - KK MSD

Vážení přátelé,

chtěl bych vás pozvat na schůzi KK MSD, která se uskuteční ve čtvrtek 15. března od 17:00, předběžně na adrese Šmeralova 1116/10 – Pivnice Doga (areál kolejí J.L.Fishera).

V případě nemožnosti dorazit na schůzi prosím o omluvu na mail nebo telefon uvedený výše.

Program schůze
1. Zahájení a schválení programu
2. Kontrola usnesení
3. Členské příspěvky
4. Příjem nových členů
5. Zprávy předsedkyně a místopředsedů
6. Schválení usnesení
7. Diskuze, různé
8. Závěr

S pozdravem,

Stanislav Doležal,
Tajemník KK MSD Olomouckého kraje

Daniela Vašátková
Předsedkyně KK MSD Olomouckého kraje

1. března 2018