Olomouc, Olomoucký kraj - KK MSD


Vážení přátelé,

chtěl bych vás pozvat na schůzi KK MSD, která se uskuteční ve čtvrtek 19. července od 17:30, na adrese Panská 11 (KVV), Olomouc. V případě hezkého počasí se přesuneme ven do nedalekých Bezručových sadů.

V případě nemožnosti dorazit na schůzi prosím o omluvu na mail nebo telefon uvedený výše.

 

Program schůze

1. Zahájení a schválení programu

2. Kontrola usnesení

3. Příjem nových členů

4. Zprávy předsedkyně a místopředsedů

5. Vyjádření k účasti ve vládě

6. Volba delegátů na sjezd MSD

7. Schválení usnesení

8. Diskuze, různé

9. Závěr

S pozdravem,

Stanislav Doležal,
tajemník KK MSD Olomouckého kraje  

Daniela Vašátková,
předsedkyně KK MSD Olomouckého kraje  
5. července 2018