Okresní kluby


Okresní klub působí v okrese jako základní organizační jednotka spolku. Na území hlavního města Prahy působnost okresních klubů vykonávají obvodní kluby Praha 1-15