Nové Město na Moravě, Vysočina - KK MSD


Vážení přátelé,

chtěla bych Vás tímto pozvat na zasedání KK MSD Vysočina, které se uskuteční v sobotu 21. července 2018 od 13:00 v kulturním domě v Novém Městě na Moravě (Tyršova 1001, 592 31 Nové Město na Moravě).

Děkuji všem členům, kteří se nebudou moci zúčastnit zasedání, že se omluví předem na číslo 603 210 277 nebo na RadyMadi@gmail.com

Program:

1)  Zahájení a schválení programu

2)  Informace z MSD

3)  Volba mandátové a volební komise

4)  Volba delegátů Sjezdu MSD 2018

5)  Volba člena ÚR MSD

6)  Diskuse, různé

7)  Závěr

 

S pozdravem,

Radka Maděrová, v. r.

předsedkyně KK MSD Kraje Vysočina


7. července 2018