Mladí sociální demokraté si po celé zemi připomínají Svátek práce, vítají klesající nezaměstnanost mezi mladými

Členové spolku Mladí sociální demokraté (MSD) si každoročně prvního května připomínají významný státní svátek, jehož tradice započala v roce 1890 na Střeleckém ostrově v Praze. Napříč celou republikou pořádají regionální kluby MSD veřejné akce, které vedle odpočinkového programu pro širokou veřejnost nabízejí i demokratickou diskusi o skutečných problémech naší země.

Svátek práce je pro Mladé sociální demokraty každoročně příležitostí k tomu, aby na veřejných akcích upozornili na důležitá témata spojená s mladými lidmi a otázkou zaměstnanosti. „Letos bychom rádi upozornili na to, že i díky pozitivnímu působení vlády pod vedením sociální demokracie v naší zemi klesá nezaměstnanost mladých lidí. Za uplynulé dva roky se mezi mladými lidmi mezi patnácti a čtyřiadvaceti lety snížila míra nezaměstnanosti o sedm procent,“ uvedla předsedkyně spolku Lucie Válová.

V Praze na Střeleckém ostrově slaví Mladí sociální demokraté po boku ČSSD v rámci takzvaného Májového jarmarku. Návštěvníkům stánku nabídnou členové spolku vedle občerstvení i možnost projevit svůj politický názor pomocí interaktivní tabule, zaměřené na skutečné problémy naší země a možnosti jejich řešení. Pražští mladí vedle toho nabídnou možnost vyznačit na mapě hlavního města Prahy oblasti, kterým by se zdejší sociální demokracie měla věnovat. „Reagujeme tak na sílící hlasy extremistů, které vyvolávají umělý dojem, že problematika migrace je ústředním tématem dnešních dnů. Není. Naše země potřebuje řešit celou řadu daleko důležitějších problémů, což se vládě pod vedením ČSSD jednoznačně daří,“ dodává Lucie Válová.

V dalších městech a obcích České republiky probíhají na akcích Mladých sociálních demokratů diskuse nad těmito a dalšími aktuálními tématy, jako je například všeobecná zaměstnanost, podpora seniorů a důstojného života občanů naší země, ekologická doprava nebo ryze lokální témata, která lidi zajímají. Na mnoha místech oslavy plynule navazují na včerejší pálení čarodějnic.

Mladí sociální demokraté se k příležitosti oslav Svátku práce důrazně ohrazují proti zavádějícímu a lživému titulku a současně i obsahu webového článku „Sociální demokracie spouští kampaň: Uprchlíci, vítejte!“ zveřejněnému 21. 4. 2016 na stránkách extremistického Bloku proti Islámu. V textu blok přisuzuje MSD podporu této evropské kampaně, což je v přímém rozporu s rozhodnutím předsednictva spolku tuto kampaň nepodpořit. „Toto rozhodnutí nicméně nikterak nezpochybňuje odhodlání MSD bojovat proti všem formám xenofobie a šíření nenávisti,“ uzavírá Válová.

1. května 2016