Mladí sociální demokraté pořádají tradiční letní setkání, tématem je letos větší zapojení mladých lidí do politiky

MALŠOVA LHOTA – 23. 6. 2016 – Do kempu u Stříbrného rybníka v Královéhradeckém kraji se o tomto víkendu sjedou sociální demokraté z celé republiky na každoroční letní setkání MSD. Letos bude hlavním tématem akce snaha o větší zapojení mladých lidí do politiky. Chceme, aby se naši vrstevníci více zajímali o to, co se kolem nás děje, aby respektovali demokracii i opačné názory, uvedla předsedkyně mládežnického spolku Lucie Válová.

Letos se budou na letním setkání Mladí sociální demokraté věnovat zejména manifestu „NENECH ZA SEBE MLUVIT JINÉ“, který v květnu schválila ústřední rada spolku. „Vedle ryze společenské akce, kde rozhodně o zábavu není nouze, pro náš spolek představuje každé setkání příležitost k tomu, abychom diskutovali, jak bychom my, Mladí sociální demokraté, mohli přispět k lepšímu životu v naší zemi,“ vysvětluje Lucie Válová.

Manifest reaguje zejména na nárůst nenávistných nálad ve společnosti a stále častější případy verbálních a fyzických útoků na nositele odlišných názorů. „Za vůbec nejzávaznější považujeme stav, kdy o veřejné dění nejeví zájem mladá generace, neboť právě ona má být nositelem a hlavním ochráncem hodnot demokratického právního státu, svobody a tolerance,“ uvádí manifest.

Proto chtějí Mladí sociální demokraté mimo jiné přinést do prostředí vysokých a středních škol více demokratické politické diskuse. „Je zapotřebí, aby naše generace nenechala za sebe mluvit extremisty a politiky, kteří zneužívají aktuální situaci k zisku laciných politických bodů,“ popisuje Válová. Současně chtějí Mladí sociální demokraté více prostoru pro názory mladé generace ve veřejnoprávních médiích, komplexní podporu studentských parlamentů ze strany krajů i státu, podporu studentských stáží při ústavních institucích a v neposlední řadě též vyšší hodinovou dotaci pro výuku o hodnotách demokratického právního státu. Všechny cíle manifestu budou členové a členky spolku v průběhu letního setkání detailně projednávat s cílem nalézt vhodné nástroje k jejich realizaci. „Nezastavíme se u pouhých proklamací. Skutečně nám záleží na tom, abychom těchto cílů dosáhli. Chceme měnit naší zemi k lepšímu, proto jsme ostatně Mladými sociálními demokraty,“ uzavírá Válová.

Účast na letním setkání předběžně přislíbili například předseda vlády Bohuslav Sobotka, ministr vnitra Milan Chovanec, ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek, ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová, ministr pro lidská práva a rovné příležitosti Jiří Dienstbier, místopředsedkyně ČSSD Lenka Teska Arnoštová či místopředseda ČSSD Martin Starec. Ve volném čase čeká na všechny účastníky bohatý doprovodný program.

INFORMACE PRO MÉDIA: Jakub Trpák, vedoucí Ústředního sekretariátu, tel.: 775 644 592 (možnost akci navštívit po domluvě – pátek večer od 20:00, sobota večer od 18:00), v tyto časy bude probíhat diskuze s hosty z řad ČSSD. Prosíme o případné akreditace do pátku 24. 6. 2016 12:00 hodin.23. června 2016