Mladí sociální demokraté podali podnět ve věci Babišova seznamu. Je nezákonný, tvrdí

PRAHA 5. 3. 2018 – Zapsaný spolek Mladí sociální demokraté dnes odeslal podnět Úřadu pro ochranu osobních údajů s návrhem na zahájení incidentního správního dozoru a prověření, zda nedošlo ke spáchání přestupku či zda nenastaly skutečnosti nasvědčující spáchání trestného činu. Předmětem stížnosti je údajný seznam sociálních demokratů působících na ministerstvech a státních úřadech, který si měl nechat vypracovat Andrej Babiš a o kterém v minulém týdnu napsal týdeník Respekt.

Mladí sociální demokraté dnes v dopoledních hodinách zaslali podání Úřadu na ochranu osobních údajů ve věci údajného jmenného seznamu sociálních demokratů působících na ministerstvech a státních úřadech. O existenci tohoto seznamu, který si měl podle citovaného vyjádření poslance Jana Farského nechat vypracovat předseda vlády Andrej Babiš, informoval v minulém týdnu časopis Respekt. Ve článku redaktorky Ivany Svobodové a vedoucího redaktora Ondřeje Kundry „ČSSD na vládním rozcestí“ bylo doslovně uvedeno, že: „na jednání Babiš Starostům prozradil i svůj trumf v rukávu pro vyjednávání se sociální demokracií: že si nechal vypracovat seznam sociálních demokratů, kteří pracují na ministerstvech nebo státních úřadech, a napočítal jich 364.

V reakci na tyto informace podali Mladí sociální demokraté stížnost na možné porušení povinností stanovených zákonem o ochraně osobních údajů, při zpracování citlivých údajů a podnět k zahájení incidentního správního dozoru. Úřadu rovněž předali podnět k prověření, zda nenastaly skutečnosti nasvědčující tomu, že byl spáchán trestný čin. „Shromažďování a zpracovávání informací o politických postojích konkrétně určených osob představuje podle našeho názoru neoprávněné a protiprávní nakládání s citlivými údaji, které se úzce dotýká i našich členů a členek,“ uvedl předseda zapsaného spolku Mladí sociální demokraté Radek Hlaváček. „Z článku v týdeníku Respekt není zřejmé, kdo pro Andreje Babiše daný seznam zpracoval, zda to byly stranické orgány hnutí ANO, státní orgány nebo třeba soukromá detektivní kancelář. V každém případě je toto fízlování v demokratickém právním státě absolutně nepřijatelné,“ dodává.

Mladí sociální demokraté v této souvislosti připomínají obdobné jmenné seznamy, které v rámci činnosti Komunistické strany Československa zpracovávaly, vedly a využívaly osoby odpovědné za zločinnou politiku již před únorem 1948, v průběhu protiústavního puče i po něm. „Je šílené, že sedmdesát let po bolševickém převratu se předseda vlády, který je mimochodem evidovaným agentem bývalé Státní bezpečnosti, ohání podobnými seznamy, které už tehdy sloužily k terorizování demokratických politiků, k neoprávněným čistkám ve veřejném životě a k masové perzekuci obyvatelstva,“ říká Hlaváček. Připomíná, že komunisté tyto seznamy vedli jak prostřednictvím činnosti tehdejších státních orgánů, jako byla například Státní bezpečnost, tak prostřednictvím činnosti vlastních stranických orgánů. „Vědomé opatřování, shromažďování, zpracovávání a poskytování těchto citlivých údajů je flagrantním porušením ústavně zakotvených lidských práv a svobod,“ dodává.

Celý text podání zde:
Podání ÚOOÚ ze dne 5. 3. 2018 - Mladí sociální demokraté, z. s.
5. března 2018