Mladí politici podporují Jiřího Drahoše

PRAHA 22. 1. 2018 - Mladí sociální demokraté i před druhým kolem prezidentských voleb uspořádali online hlasování členské základny. Pro Jiřího Drahoše se v něm vyslovilo přes 81 % hlasujících, podporu tomuto kandidátovi potvrdilo i nedělní zasedání ústřední rady spolku. Mladí sociální demokraté se rovněž připojili k prohlášení mládežnických politických organizací na podporu Jiřího Drahoše.

Dobrovolného hlasování členské základny se zúčastnila čtvrtina všech členů a členek spolku z celé republiky, Jiří Drahoš v něm obdržel 81,7 % hlasů, Miloš Zeman 18,3 %. „Výsledek hlasování značí silnou podporu Jiřímu Drahošovi v nadcházejícím druhém kole z řad mladých lidí, kteří se otevřeně hlásí k hodnotám demokratické levice a sociální demokracie,“ uvedl předseda Mladých sociálních demokratů Radek Hlaváček.

Mladí sociální demokraté se rovněž připojili k prohlášení mládežnických politických organizací k druhému kolu prezidentské volby, ve kterém se pětice těchto organizací shodla na podpoře Jiřímu Drahošovi. V prohlášení zdůrazňují význam a vliv prezidentské funkce v naší zemi, prezident by měl podle nich svoji formální i neformální činností přinášet do celé společnosti stabilitu, slušnost, vzájemný respekt a úctu k ústavnosti. Tyto předpoklady pak podle nich lépe naplňuje právě Jiří Drahoš. Pod prohlášení se podepsali Mladí sociální demokraté, Mladí lidovci, Mladí konzervativci, Mladí zelení a TOP tým.

Text prohlášení: Význam a vliv prezidentské funkce v naší zemi přesahují mantinely běžné parlamentní demokracie. Tato skutečnost vyplývá jak z tradice, tak současného ústavního pořádku, případně i osobnosti samotného prezidenta. Hlava státu ovlivňuje dění v naší zemi nejen výkonem svých pravomocí, ale i svojí neformální rolí v rámci demokratické politické soutěže. Volby, které nás čekají již za několik málo dnů, mají zásadní význam pro politické i společenské dění v České republice a obraz naší země v zahraničí v následujících nejméně pěti letech.

Prezident, který vzejde z historicky druhé přímé volby prezidenta, by měl s ohledem na svoji roli v politickém systému naší země reprezentovat doma i v zahraničí hodnoty, na kterých je postaven náš demokratický právní stát, a tyto hodnoty respektovat a dále rozvíjet. Svoji formální i neformální činností by měl přinášet do politiky i celé společnosti stabilitu, slušnost, vzájemný respekt a úctu k ústavnosti. Neměl by nikoho nepřiměřeně zvýhodňovat nebo diskriminovat, ale společnost naopak spojovat a chránit potřebné. Na poli zahraniční politiky by měl být důstojným partnerem vlády v oblasti tvorby zahraniční politiky, respektovat a hájit zakotvení naší země v Evropské unii, euroatlantickém obranném společenství i Organizaci spojených národů a prosazovat úctu k pravidlům mezinárodního práva.

Z celkem devíti kandidátů do funkce prezidenta České republiky si voliči vybrali do druhého kola voleb Miloše Zemana a Jiřího Drahoše. Respektujeme svobodnou volbu každého voliče, vítáme zároveň, že se do předvolební veřejné diskuze zapojilo velké množství významných osobností. Jako zástupci Mladých sociálních demokratů, Mladých lidovců, Mladých konzervativců, Mladých zelených a TOP týmu, tedy mládežnických politických organizací sdružujících mladé lidi různých demokratických názorových proudů prohlašujeme, že v druhém kole prezidentské volby podporujeme Jiřího Drahoše. Tak, jak se v rámci své dosavadní účasti na veřejném životě představil, podle nás tento kandidát lépe splňuje náročné požadavky kladené na tuto státnickou roli.

Radek Hlaváček, Mladí sociální demokraté

Filip Chvátal, Mladí lidovci

Milan Vyskočil, Mladí konzervativci

Petr Doubravský a Kateřina Kochánková, Mladí zelení

Jan Kavalírek, TOP tým

22. ledna 2018