Krajské rady


V každém ze čtrnácti krajů působí krajská rada spolku, jež svoji činností zastřešuje okresní kluby spolku působící v daném kraji.