Složení orgánů KK MSD Jihomoravského kraje

Předseda KK MSD 
1. místopředseda KK MSD
Tomáš ŘepaLibor Balga
E-mail: predseda.msd.jmk@seznam.cz


 Místopředsedové a místopředsedkyně KK MSD

Aneta Koptová
Milan Doležel
Zdeněk BačíkZbyněk Tureček

 
Zástupce KK MSD v ÚR MSD

Zbyněk Tureček

Tajemník KK MSD
Filip Červenka
E-mail: tajemnik.msd.jmk@seznam.cz