Havířov, Moravskoslezský kraj - KK MSD


Vážení přátelé,

svolávám 7. ZASEDÁNÍ KRAJSKÉHO KLUBU na neděli 22. července 2018 od 15:00 hodin, které se uskuteční v restauraci Dřevěnka, Selská 1331/39, Havířov.

P KK MSD MSK se sejde o 30 minut dříve, tj. v 14:30h na totožném místě.

Občerstvení zajištěno (je rovněž možnost zapůjčit si gril). Po schůzi tedy můžeme zůstat a napít se, najíst se a podebatovat v příjemném prostředí zrekonstruované historické dřevěnky.

Upozorňujeme, že se jedná o VOLEBNÍ KK, kde se budou volit delegáti a náhradníci XVI. Sjezdu MSD (31.8.-1.9. Hradec Králové) a zástupce kraje a jeho náhradníci v ÚR!

Potvrďte prosím svou účast na e-mail mladi.moravskoslezsky@gmail.com.

Návrh programu jednání krajského klubu:

1. Zahájení, schválení programu
2. Kontrola usnesení
3. VOLBY
4. Informace z Místních klubů
5. Informace z P KK MSD MSK, P MSD, UR MSD a UKK MSD
6. Informace z ČSSD
7. Pozvánky na akce
8. Přijetí nových členů
9. Diskuze, různé
10. Závěr

S pozdravem,

               Radek Huška                               Tomáš Kocourek     
Tajemník KK MSD MSK                 Předseda KK MSD MSK

8. července 2018