Erasmus na střední i na učilištích, kultura pro mladé zdarma a jistota pracovní praxe pro mladé až do třiceti let. Sociální demokraté startují evropskou kampaň pro mladé, chtějí rovněž bojovat s dětskou chudobou

OLOMOUC / PRAHA 16. 11. 2016 – Na více než sto místech se dnes po celé Evropě vydávají tisíce mladých lidí do ulic, aby podpořili čtyři konkrétní cíle celoevropského akčního plánu pro děti, studenty i absolventy ACT FOR YOUTH. K plánu se přihlásili i Mladí sociální demokraté a Česká strana sociálně demokratická. „Jsem ráda, že mladí lidé přicházejí s konkrétními požadavky na evropské politiky. Jsem pyšná, že právě v řadách Mladých sociálních demokratů máme takto aktivní základnu, která dokazuje, že hodnoty a ideály ČSSD oslovují i generaci, jejíž zájem o politiku obecně není tak velký, jak by jistě měl a mohl být. Doufám, že náš program a cíle přitáhnou i prostřednictvím těchto aktivit k zájmu o věci veřejné co nejvíce mladých lidí,“ uvedla místopředsedkyně ČSSD Lenka Teska Arnoštová.

A co mladí konkrétně chtějí? „Je to především rozšíření programu Erasmus i na studenty všech středních škol a odborných učilišť. Každý mladý člověk by měl dostat šanci už na této úrovni vzdělávání vycestovat bezplatně za studiem do zahraničí.“ říká předseda MSD Radek Hlaváček. Opatření by si vyžádalo navýšení rozpočtu celého programu na úrovni Evropské unie. „Tato investice se nicméně mnohonásobně vrátí v podobě vyšší konkurenceschopnosti EU,“ je přesvědčený předseda mladých sociálních demokratů.

Byť není Česká republika ve srovnání například se Španělskem či Řeckem tolik zasažena nezaměstnaností mladých, uplatnění absolventů je tématem i u nás. „Požadujeme záruku pracovního uplatnění pro mladé lidi. Pokud nebude absolvent schopen nalézt práci, měl by mít Evropskou unií garantováno zaměstnání, stáž či rekvalifikaci pro získání tolik potřebné praxe.“ uvedl Matouš Hruška, místopředseda MSD pro zahraničí. Tohoto cíle by měla Evropská unie dosáhnout navýšením podpory programu Youth Guarantee z 6 na dvacet miliard euro a rozšířením okruhu možných účastníků až do třiceti let věku.

Třetím požadavkem akčního plánu je zavedení celoevropského kulturního šeku, který by umožnil bezplatný vstup do muzeí, památek a galerií pro studenty. I toto opatření by mělo být financováno z evropských peněz. „Kultura lidi obohacuje a mladé lidi obzvláště. Chceme v nich podpořit rozvoj kritického myšlení, touhu po poznání a toleranci k odlišnostem,“ vysvětluje první místopředsedkyně Lenka Peterová.

Čtvrtým požadavkem je důsledný boj proti dětské chudobě, a to prostřednictvím bezplatných veřejných služeb pro děti a mládež a dále také založením zvláštního fondu na financování aktivit zaměřených na pomoc dětem v nouzi. „Příkladem úspěšného projektu je například financování takzvaných sociálních obědů z prostředků strukturálních fondů. Finanční pokrytí těchto aktivit je však už nyní nedostačující a boj proti dětské chudobě tak spíše symbolický. Situaci ohrožených dětí je nutno řešit systematicky a prostřednictvím řady různorodých aktivit, na které musí Evropská unie uvolnit peníze,“ dodává Daniela Vašátková, zahraniční tajemnice MSD.

V Olomouci dnes od rána probíhá ve spolupráci Mladých sociálních demokratů a České strany sociálně demokratické kampaň v ulicích zaměřená na propagaci čtyř priorit evropského akčního plánu.

Kontakt na organizátory: Jakub Trpák, tel. +420 775 644 592

17. listopadu 2016