Brno, Jihomoravský kraj - KK MSD a P KK MSD


Vážené přítelkyně, vážení přátelé,


chtěl bych Vás (poprvé v roli krajského předsedy) tímto pozvat na zasedání KK MSD JMK, které se uskuteční ve čtvrtek 29. března 2018 od 17:30 hodin v zasedací místnosti KVV ČSSD, ul. Masarykova 31, Brno.


Program KK MSD:


 1. Zahájení a schválení programu

 2. Volba zapisovatele a ověřovatele

 3. Volba člena ÚR MSD

 4. Informace o dění v MSD (P KK, P MSD, ÚR MSD)

 5. Informace z MK MSD, OSMK

 6. Přijetí nových členů do KK MSD

 7. Vystoupení hosta a následná rozprava – Roman Onderka, poslanec Parlamentu České republiky

 8. Diskuze

 9. Různé

 10. Závěr


Chtěl bych vás také tímto pozvat na řádné jednání předsednictva KK MSD JMK, které se uskuteční

ve čtvrtek 29. března 2018 od 17:15 hodin v zasedací místnosti KVV ČSSD, ul. Masarykova 31, Brno.Program P KK MSD:


 1. Zahájení a schválení programu

 2. Volba zapisovatele a ověřovatele

 3. Situace v KK MSD a KVV ČSSD

 4. Příprava na KK

 5. Diskuze

 6. Různé

 7. Závěr


 
Mgr. Tomáš Řepa, Ph. D.
předseda KK MSD JMK


13. března 2018