Asociace mládežnických politických organizací (AMPO) byla dnes založena

Politické mládeže založily asociaci

PRAHA, 20. 11. 2015 –  Politické mládeže dnes založily Asociaci mládežnických politických organizací (AMPO). Cílem spolku, ve kterém spojí síly Mladí sociální demokraté, Mladí konzervativci, Mladí křesťanští demokraté, Mladí lidovci, TOP Tým a Mladí zelení, je být platformou pro dialog mezi mladými lidmi napříč standardním demokratickým politickým spektrem. Na ustavujícím zasedání byli Mladí sociální demokraté zvoleni jako předsedající organizace na první tři měsíce.

Ve společném prohlášení se vyslovily ústy svých předsedů a předsedkyně pro navrácení důvěry v systém zastupitelské demokracie a v politické strany, které jsou postaveny na hodnotách a ideologiích.

Zaměřit se chtějí na občanské vzdělávání

Na ustavující shromáždění navázala konference zaměřená na občanské vzdělávání, jehož podpora by měla být jedním z klíčových projektů AMPO. Občanského vzdělávání musí podle politických mládeží být založeno na hodnotách demokracie, kritického myšlení a nestranného přístupu. Právě proto, aby bylo možné naplnění těchto principů účinně garantovat, založily politické mládeže svou asociaci.

V Praze dne 20.11.2015

Kontakt: Lucie Válová, předsedkyně MSD (604 96 46 67, email: valova.luc@gmail.com)

 

Celý text prohlášení k AMPO

Prohlášení k založení Asociace mládežnických politických organizací

Vědomi si svého dílu zodpovědnosti za rozvoj demokracie v České republice,

s cílem vytvářet platformu pro dialog mezi mladými lidmi napříč standardním demokratickým politickým spektrem,

ve snaze o:

navrácení důvěry v systém zastupitelské demokracie a v politické strany, které jsou postaveny na hodnotách a ideologiích,

zvyšování povědomí o demokratických principech fungování státu a svobodné soutěže politických stran,

aktivity posilující vědomí mladých lidí o nezastupitelném významu politické angažovanosti,

větší angažovanost mladé generace v demokratickém politickém procesu a v politických stranách,

aktivity vedoucí k potlačování všech forem nesnášenlivosti, útlaku a nesvobody,

realizaci vzdělávacích akcí v členských organizacích ve snaze posilovat, kultivovat a podporovat dovednosti a znalosti členů a členek politických mládeží a

podporu síťování napříč občansky a politicky angažovanými mladými lidmi.

Rozhodly se mládežnické organizace demokratických politických stran:

Mladí konzervativci,

Mladí křesťanští demokraté,

Mladí lidovci,

Mladí sociální demokraté,

Mladí zelení a

Top tým

založit Asociaci mládežnických politických organizací.

V Praze na Malé Straně dne 20. listopadu 2015. 

20. listopadu 2015