Setkaní se zahraničními partnery z JUSOS Regensburg

V termínu 13. ‐ 15. listopadu 2015 se v městě Plzni uskutečnilo setkání členů KK MSD Plzeňského kraje se zahraničními partnery z JUSOS Regensburg. Obsahem setkání byla témata společensko‐politická a vědecko‐technická. Setkání bylo zaměřeno rovněž na rozvoj a prohloubení  dosavadní   úspěšné  spolupráce   mezi  mladými  lidmi   z  České  republiky a Svobodného státu Bavorsko.

 

 V pátek 13. listopadu přivítal členy delegace předseda KK MSD Plzeňského kraje Tomáš Švarc spolu s místopředsedou KK MSD Plzeňského kraje pro zahraniční spolupráci Ondřejem Urbánkem v restauraci Kalikovský Mlýn v Plzni. Po oficiálním zahájení předal předseda krajského klubu slovo starostovi Městského obvodu Plzeň 3 – panu Radislavu Neubauerovi. Pan starosta přítomné seznámil s chodem úřadu a s aktuálním dění v obvodu. Poté zodpověděl dotazy položené z řad zahraničních hostů. Následně byla otevřena rozprava věnovaná procesům a jevům vyskytujících se na národní a nadnárodní úrovni.

Následující den proběhla v dopoledních hodinách návštěva vědecko‐zábavního centra Techmania Science Center. Členové krajského klubu i JUSOS Regensburg se tak mohli seznámit s vědou, technikou a nejrůznějšími vynálezy. Odpolední blok byl věnován kulturnímu programu ‐ akci „Zažij Plzeň! / Erlebe Pilsen!“.

 

Večerní a noční program setkání se odehrál v Krajském domě ČSSD, kde jsme se setkali s emeritním generálním ředitelem Škody Transportation, a. s., Josefem Bernardem. Pan Bernard přítomným předal produktové materiály a posléze vedl prezentaci o výše uvedené společnosti. Poté proběhla rozprava zahrnující celou řadu témat. Například prohloubení zahraniční spolupráce, politika na regionální a národní úrovni a způsoby vedení předvolebních kampaní.


foto foto foto