5. P MSD


Vážení,

dovoluji si Vás tímto pozvat na zasedání Předsednictva Mladých sociálních demokratů, které se uskuteční v neděli dne 16. června 2019 od 12:00 hodin na ústředí spolku v Lidovém domě na adrese Hybernská 1033/7, Praha 1 - Nové Město.

Navržený program:
1. Zahájení
2. Schválení programu
3. Organizační záležitosti
4. Hospodářské záležitosti
5. Příprava zasedání Ústřední rady MSD
6. Různé
7. Závěr

Členům Předsednictva MSD tímto ukládám, aby nejpozději do pátku 14. června 2019 zaslali na e-mail msd@mladi.cz alespoň půlstránkovou zprávu o své činnosti a rovněž návrhy k projednání Předsednictvem MSD a Ústřední radou MSD, která zasedá v sálu Baroko Lidového domu na adrese Hybernská 1033/7, Praha 1 - Nové Město od 14:00 v neděli dne 16. června 2019.

S pozdravem
Radek Hlaváček, předseda MSD
Mladí sociální demokraté, z. s. Hybernská 1033/7 110 00 Praha 1 Tel: 721 292 262 e-mail: msd@mladi.cz http://www.mladi.cz
9. června 2019