2. ÚR MSD


Vážení,

dovoluji si Vás tímto pozvat na zasedání Ústřední rady Mladých sociálních demokratů, které se uskuteční v neděli dne 16. června 2019 od 14:00 hodin v sálu Baroko v Lidovém domě na adrese Hybernská 1033/7, Praha 1 - Nové Město.

Navržený program:
1. Zahájení
2. Schválení programu
3. Zprávy členů předsednictva spolku
4. Organizační záležitosti
5. Hospodářské záležitosti
6. Výsledek hospodaření a výroční zpráva spolku za rok 2018
7. Příprava plánu akcí do 31. 12. 2019
8. Návrh na vyloučení Martina Štvrteckého (evidován v OK MSD Brno-venkov), dle ustanovení Části 2. odst. 12 písm. b) Stanov MSD ve smyslu návrhu, jež je přílohou této pozvánky
9. Různé
10. Závěr

S pozdravem
Radek Hlaváček, předseda MSD
Mladí sociální demokraté, z. s. Hybernská 7 110 00 Praha 1 Tel: 721 292 262 e-mail: msd@mladi.cz http://www.mladi.cz
6. června 2019