1. letošní zasedání Krajského klubu MSD Praha


Vážené přítelkyně, vážení přátelé,

zvu Vás tímto na 1. letošní zasedání Krajského klubu MSD Praha, které se uskuteční ve čtvrtek 15. 2. 2017 od 18:00 hodin ve Steinerově sále Lidového domu, Hybernská 7, Praha 1.  

Těším se na shledání s Vámi!

Navržený program

  1. Zahájení

  2. Schválení programu

  3. Zpráva předsednictva

  4. Schválení vzniku MK MSD Praha 5

  5. Sjezd ČSSD 2018

  6. Přijímání nových členů a členek

  7. Diskuze (různé)

  8. Závěr

S pozdravem

Lukáš Henzl

Předseda KK MSD Praha


1. února 2018