1. P MSD

Vážené přítelkyně,
vážení přátelé, 

svolávám tímto 1. zasedání Předsednictva MSD, a to na neděli 16. 9. 2018 od 13:00 do ústředí spolku na adrese Lidový dům, Hybernská 1033/7, Praha 1.

Navržený program:

1. Zahájení
2. Schválení programu
3. Převzetí agendy Mladých sociálních demokratů po XVI. Sjezdu
4. Organizační záležitosti spolku
5. Různé
6. Závěr

S pozdravem
Radek Hlaváček, předseda MSD 
9. září 2018